www.tousenskazahrada.cz
 
 


PRODEJ MEDU 

Nabízíme vynikající květový a medovicový med!!!


V prodeji také pastovaný med!

Cena 170Kč/kg

Možnost osobního odběru v Praze!!


Vítejte na stránkách Toušeňské zahrady

Co se u nás právě děje...


18.8.2020

Nově jsme i na Instagramu!26. 5. 2018

První letošní stáčení medu!  Stejně jako v minulých letech zatím nabízíme vynikající květový med.

10. 5. 2018

Sice jsme se na chvíli odmlčeli, rozhodně jsme však nezaháleli.... v sadu "vyrostlo" indiánské týpí, ve kterém najdete malou knihovnu s lavicemi, které i v parných dnech nabízí možnost příjemné relaxace nejen nad knihou, u oveček se lze občerstvit a odpočinout si na novém posezení krytém stříškou. Určitě nejen pilné včelky, ale i návštěvníci ocení - jak doufáme - i velký záhon voňavých levandulí.

30. 7. 2016

Několik dní jsme strávili druhým stáčením medu, pro tento rok jde o poslední stáčení... Včelky si sice ještě něco nasbírají, ale to budou mít už jen pro sebe na zimu. Samozřejmě je ještě musíme pořádně nakrmit, aby před zimou stihly zesílit, což jim pomůže nejen dobře zvládnout zimu, ale i na jaře budou mít dost sil na "novou sezonu".

30. 5. 2016

A je to tady - letošní první stáčení medu!!! V nabídce je opět výborný květový a velmi chutný tmavý medovicový med.

3.4.2015

V uplynulých dvou týdnech jsme se dočkali - do našeho stáda přibyly (zatím) 2 nové přírůstky - beránek Bertík a ovečka Boudica!!!

16.3.2015

Zdá se, že letošní mírná zima definitivně končí... My jsme pochopitelně v uplynulých měsících nezaháleli - kromě jiného jsme doplnili a navýšili počet včelstev, abychom byli schopni uspokojit poptávku po našem medu. V nejbližších týdnech také očekáváme, že se rozroste stádo našich shetlandských oveček!

První jarní týden nás čekají práce přímo v sadu - připravit ho na jaro tak, aby byl i nadále příjemným a lákavým místem pro všechny návštěvníky.

O extenzivním sadu

Naším záměrem je založit ovocný sad s pomalým, extenzivním režimem, který bude zároveň příjemným relaxačním místem. Trávu mezi stromy budou vypásat ovce, škůdce ovocných dřevin vyzobávat slepice, stromy opylovat námi pěstovaná včelstva. Do sadu pořizujeme směs starých vysokokmenů i nových odrůd, různé jedlé křoviny i byliny.

Plán Toušeňské zahrady

Lokalizace


Sad je severně orientovaný, v horní části příkře svažitý, v dolní části rovinatý pozemek (niva toku Labe). Porost se nachází zejména ve svažité části a dále po vnějším obvodu obou pozemků. Dolní, rovinatá část je zatravněná (ruderální porost). Na západní hranici se nachází staletý dub letní - Památný strom.Stav před úpravami

Převážná část keřového a stromového patra byla náletového původu, pozemek nebyl v posledních desetiletích hospodářsky využíván. Vzhledem k výskytu několika fyziologicky starých ovocných stromů stáří více jak 50let a několika dobře zachovalých skupin a solitér okrasných dřevin však je zřejmé, že v minulosti byly pozemky využívány jako extenzivní ovocný sad a současně okrasná zahrada. Původní ovocné dřeviny (hrušně, třešně, ořešáky) jsou dnes v již z pohledu ovocnářského ve špatné kondici a téměř neplodí.

Plošné zastoupení lze rozdělit odhadem následovně:

50% pokryvu tvoří keřové patro a stromy, 50% travní porost. V rámci druhového zastoupení dominuje bez černý (80%), zbylých 20% tvoří další listnaté keře typické pro Polabí (střemcha, trnka, řešetlák, svída, růže šípková, brslen evropský, líska obecná atd.), zastoupeny jsou okrasné konifery.

Stromové patro tvoří přestárlé ovocné stromy (jabloň, třešeň, ořešák) ve svažité části.

Za samostatnou zmínku stojí skupina konifer. Jedná se o pozůstatek původní koncepce zahrady, podle druhového zastoupení (tis, douglaska, borovice černá, smrk pichlavý) lze usuzovat na cílený výběr a uspořádání skupiny. Zejména tisy dnes dosahují úctyhodných rozměrů a patří k největším exemplářům v Polabí. Pozůstatky původní koncepce je možné objevit i na dalších místech v zahradě. Mezi náletovými rychle rostoucími jasany se krčí krásný exemplář jasanu smutečního, který v důsledku zastínění chřadne, v bezovém porostu jsou pozůstatky kamenných zídek a vodní nádrže. Z dendrologického pohledu se jedná z podstatné části o spontánně vzniklý porost (náletovými dřevinami zarostlý starý sad a okrasná zahrada). Krom památného stromu, který podléhá zvláštnímu režimu ochrany a dále výjimečně zachované skupiny okrasných dřevin, se tu nenachází další hodnotné dřeviny. Staré, náletové, nemocné či plané dřeviny budou odstraněny a nahrazeny novými.

Památný strom

V dolní rovinaté části předmětného pozemku se nachází výjimečný exemplář dubu letního přesahující svým stářím 300let. Svými rozměry, historickou a kulturní hodnotou, ekologickými vazbami na okolí dosahuje tento exemplář nevyčíslitelné společenské hodnoty. Z těchto důvodů byl strom vyhlášen jako památný a vztahuje se na něj přísná ochrana dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Záměr

Naším záměrem je obnovení extenzivního sadu a to nejen pro produkci ovoce, ale i pro zlepšení ekologických a krajinných funkcí stanoviště. Biodiverzita je díky omezenému používání pesticidních látek podstatně vyšší než na intenzivně obhospodařovaných plochách, je podporována přirozená regulace škůdců např. poskytnutím hnízdních podmínek hmyzožravým ptákům. Dalším přínosem je zachování starých a dnes již mizejících původně pěstovaných odrůd ovocných dřevin na území ČR a vytvoření příjemného relaxačního místa.

FotogalerieZobrazit všechny galerie
Toušeňská zahrada s.r.o
Za Školou 10
250 89 Lázně Toušeň
IČ: 24295175

Ing. Karel Herrmann

tel.: +420 602 312 337

Mgr. Jan Linka
tel.: +420 725 508 351

e-mail: zc.adarhazaksnesuot@ofni
Toušeňská zahrada | Včelí produkty | Moštárna | Shetlandské ovce | Nabídka produktů včel a ovcí | Fotogalerie | Kontakt | Užitečné odkazy


Vytvořil DYNAMIC software